Veel gestelde vragen

Zoek snel een antwoord op uw meest prangende vragen

Search by Category
Search by Keyword
ConcreteMasters: Beton Polijsten - PFS

7. Wat kost de PFS toepassing?

Er zijn een aantal variabelen die het standaardtarief beïnvloeden:

• Hoeveelheid en type van oude coating die verwijderd dient te worden
• De ruwheid van het originele oppervlak
• Het tijdsbestek waarbinnen iedere dag gewerkt kan worden
• Aantal objecten waar omheen gewerkt dient te worden (bv. machines, rekken, ...)
• Gewenste glansgraad
• Hoeveelheid vloer die in 1 keer kan aangepakt worden
• Specifieke regeling voor het afval, of net het type afval.
• Eventuele overvloed aan voorafgaande betonreparaties


ConcreteMasters zal eerst in onderling overleg een projectspecificatie opstellen betreffende de vereisten voor uw pand en toepassing. Vervolgens voorzien we U van een projectplan en een prijsstelling rekening houdende met de huidige conditie van de vloer, de toegang, gewenste glansgraad en de gekozen optie in kantafwerking.

See related Item: http://www.masterss.be/pfs.html

Go back