Veel gestelde vragen

Zoek snel een antwoord op uw meest prangende vragen

Search by Category
Search by Keyword
ConcreteMasters: Beton Polijsten - PFS

6. Zijn er situaties waarin PFS niet de beste oplossing is?

Ja– we adviseren PFS niet toe te passen in omgevingen waar sterke zuren of zuurdampen in aanraking komen met de afgewerkte vloer (bv. batterij laadstations) of waar zware objecten over de vloer gesleept worden.

See related Item: http://www.masterss.be/pfs.html

Go back