Veel gestelde vragen

Zoek snel een antwoord op uw meest prangende vragen

Search by Category
Search by Keyword
ConcreteMasters: Beton Polijsten - PFS

3. Hoe lang duurt het proces zelf?

Elke vloer is anders. Hieronder zijn enkele variabelen aangegeven die het algemene rendement beïnvloeden dat Dry & Green kan bereiken:

• Hoeveelheid en type van oude coating die verwijderd dient te worden
• De ruwheid van het originele oppervlak
• Het tijdsbestek waarbinnen iedere dag gewerkt kan worden
• Aantal objecten waar omheen gewerkt dient te worden (bv. machines, rekken, ...)
• Gewenste glansgraad
• Hoeveelheid vloer die in 1 keer kan aangepakt worden

PFS is sneller toepasbaar dan epoxysystemen maar vraagt meer tijd dan eenvoudige oppervlakte coatings zoals acrylaten of urethanen

See related Item: http://www.masterss.be/pfs.html

Go back