Veel gestelde vragen

Zoek snel een antwoord op uw meest prangende vragen

Search by Category
Search by Keyword
ConcreteMasters: Beton Polijsten - PFS

2. Hoe lang duurt de 'curing' of welke tijd neemt de volledige uitharding voor zijn rekening?

Eens de vloer behandeld is en de gewenste glansgraad is bereikt, hardt de vloer nog gedurende maanden lang uit. In de meeste gevallen echter zal de vloer onmiddellijk ophouden te stoffen en zullen bandenstrepen niet meer aanhechten.De vloer is merkbaar harder vanaf dag 1 maar zal maximale hardheid bereiken over een termijn van +/- enkele maanden.

See related Item: http://www.masterss.be/pfs.html

Go back