Veel gestelde vragen

Zoek snel een antwoord op uw meest prangende vragen

Search by Category
Search by Keyword
ConcreteMasters: Beton Polijsten - PFS

1. Hoe snel kan de vloer weer in bedrijf genomen worden nadat het polijstproces beeindigd is?

Na het toepassen van de verdichtende en verhardende chemie, kunnen de vloeren weer na +/- 30 minuten in gebruik genomen worden.

Na de laatste polijststap kunnen de vloeren weer onmiddellijk in normaal gebruik genomen worden.

See related Item: http://www.masterss.be/pfs.html

Go back