Veel gestelde vragen

Zoek snel een antwoord op uw meest prangende vragen

Search by Category
Search by Keyword
CleanMasters: Parket - Problemen

Mijn huisdier heeft op het parket geplast en er is nu een grote zwarte vlek. Help?

Uiteraard moet het oppervlak eerst gereinigd worden. Daarna kan de toplaag afgeschuurd
worden, manueel of met een kleine bandschuurder. Een nieuwe afwerkingslaag zal
meestal volstaan om het ongelukje te vergeten.

Go back