Veel gestelde vragen

Zoek snel een antwoord op uw meest prangende vragen

Search by Category
Search by Keyword
CleanMasters: Tapijt - Reiniging

Mijn tapijt is gisteren natgereinigd. En nu zie ik precies donkere schakeringen in het oppervlak. Wat is dit?

Dit kan gebeuren wanneer er zeer diep in het tapijt vervuiling is ingedrongen/ingelopen. Door de capillaire werking bij droging worden deze restanten naar boven gezogen. Neem best even contact op want met een simpele droge interventie bent U hiervan verlost.

Go back