Veel gestelde vragen

Zoek snel een antwoord op uw meest prangende vragen

Search by Category
Search by Keyword
ConcreteMasters: Beton Polijsten - PFS

11. Vergelijking: Coatings (Epoxy, PU, PMMA) t.o.v. PFS

Coatings zijn harsgebaseerde systemen die toegepast worden OP het betonoppervlak en ...

zijn duur, vooral over grotere oppervlakken
kennen een hoog installatierisico als gevolg van mogelijke hechtings en dampdrukproblemen die zich pas na verloop van tijd manifesteren.
de toegang tot de behandelde zone dikwijls zeer lang bemoeilijken of zelfs onmogelijk maken.
zijn niet schaalbaar in die zin dat een uniforme look over een gehele vloer niet mogelijk blijkt bij reparatie of na herlocalisatie van apparatuur.
zien er direct na applicatie perfect uit maar zijn vanaf dat moment gedoemd om enkel nog achteruit te gaan.

See related Item: http://www.masterss.be/pfs.html

Go back