Veel gestelde vragen

Zoek snel een antwoord op uw meest prangende vragen

Search by Category
Search by Keyword
ConcreteMasters: Beton Polijsten - PFS

11. Vergelijking: PVC, Vinyl, Rubber t.o.v. PFS

Dergelijke vloeren worde dikwijls ingezet bij specifieke toepassingen maar:
vereisen een zeer intensief onderhoud
indien periodiek goed beschermd met een polymeer-emulsie zijn ze erg onderhevig aan schoenstrepen en rubbersporen
snel aan schade onderhevig bij belasting

See related Item: http://www.masterss.be/pfs.html

Go back