[View as Slide Show]
Show Category:
Search by Date:
Search by Keyword:
Click to Zoom
Category:
Project Name:
Probleem ivm. vlakheid van de vloer
Date Added:
Tuesday, December 18, 2007

Vraag naar de mogelijkheden betreffende het uitvlakken van eender welke vloer zonder uit te breken.

Other Details:

Fabricant van hoogwerkers te Limburg.

Situatieschets:

Binnen de productie-omgeving van de onderneming is men druk doende de lijnen uit te breiden voor het opvoeren van de capaciteit. Men heeft voor het intern transport van de wel heel zware producten geopteerd voor luchtkussen - transport. Deze grote, zware maar ingenieuze kolossen bewegen over de vloer via een luchtkussen waarbij een duwtje met de hand tegen het wel 10 ton wegende apparaat voldoende is om het in de gewenste richting te bewegen.

De bestaande vloer was gecoat maar voldeed niet aan de toleranties aangaande vlakheid.De luchtkussens moeten inderdaad zeer goed aansluiten met de vloer wil men ze überhaupt kunnen bewegen. Als er te veel lucht ontsnapt gaat het apparaat niet in beweging, ja raakt het zelfs met harde delen de vloer.

De eerste opdracht bestond er uit de bestaande coating te verwijderen. Vervolgens werd de voer ingemeten via de Profiliograaf en de specificaties op papier gesteld.

De vloer werdop basis van deze specifikaties gevlakt: 1mm onder de rei van 1 meter.

Toen echter deze kolossale luchtkussen transporters ter controle over de vloerdelen werd getrokken, liepen zij hopeloos vast: deze apparaten waren inderdaad ruim 4 meter breed en lieten geen enkele tolerantie toe. De norm werd dus verstrengd naar 1mm onder de rei van 4 meter.

Ook deze norm werd in 2 avonden bereikt, de vloer werd netjes afgecoat ... en momenteel lopen deze robots probleemloos over de bestaande vloer.