[View as Slide Show]
Show Category:
Search by Date:
Search by Keyword:
Click to Zoom
Category:
Project Name:
Creatie eigen software voor het corrigeren van meetgegevens
Date Added:
Tuesday, July 28, 2009

Other Details:

ConcreteMasters werd geconfronteerd met grote hoeveelheden meetgegevens van studie- en adviesbureaus in het inmeten van grote betonvloeren. Ten einde deze te controleren op normering en specificaties werd eigen software ontwikkeld

Middels samenwerking met het bedrijf waar de apparatuur werd geherconfigureerd voor lasersturing kon inmiddels ook een belangrijke stap gezet worden in het meten, inlezen en ook controleren van metingen op bestaande normeringen.

Naast dit controleren kan tegelijkertijd middels dezelfde software een voorstel gegenereerd worden voor minimaal herstel: oftewel, met een minimum aan frees, schaaf en schuurwerk tot een maximaal resultaat komen.

Wij tonen U hier enkele voorbeelden van de mogelijkheden:

Vooreerst werd er een vloer opgemeten via Total Station. Deze metingen gaan over mm. wijzigingen in het verloop van een vloer. Het betreft hier slechts een klein voorbeeld met een stuk vrije ruimte en 2 rijpaden tussen 3 stellingen. De rode kleur staat voor hoger gelegen gedeeltes, de blauwe kleur voor lager gelegen gedeeltes. (het maximum verschil tussen beide bedraagt hier +/- 2cm over de gehele oppervlakte.

Via de nieuwe software PROFLOOR werd een nieuw digitaal oppervlak gecreŽerd dat aan de engelse normering TR34 voldoet voor hoge stellingbouw in magazijnen.

Dit is de nieuwe vloer in digitale vorm. Indien deze gegevens uitgelezen worden naar de frees-, schaaf- of schuurapparatuur, zal de vloer in werkelijkheid volgens deze gegevens bewerkt worden en na hernieuwde meting zal men dit als resultaat krijgen.

Merk op dat de kleuren steeds relatief zijn tov. de onderlinge hoogteverschillen. Rood is nog steeds hoger gelegen tob. blauw MAAR het maximumverschil bedraagt nu nog 8mm. Zie eveneens dat de verschillen nu veel geleidelijker optreden. Dit wil zeggen dat er nog bulten en dalen in de vloer mogen zitten maar ze mogen nu schoksgewijs voorkomen. Bovendien zijn de verschillen in de dwarsrichting (breedte) in de rij-paden praktisch volledig geminimaliseerd. Dit is volledig te verklaren door de geringe breedte (1,6 m) van deze paden. Volgens de normering mag er maar erg weinig verschil bestaan tussen linker- en rechterspoor van het pad.

Tot slot, welke wijzigingen zijn er nodig om van de bestaande naar de nieuwe situatie te komen:

Ziezo, uitlezen naar de apparatuur en de opdrachtgever kan zorgeloos verder met zijn reach-trucks in de smalle gangen in zijn hoogbouwmagazijn.