Show All » Concrete - Betonvloeren » Verwijderen coatings, verven, tapijt-, lino - en lijmresten

Sunday, September 13, 2009

Mechanische methode voor het verwijderen van lijmresten

Lijm verwijderen van een ondergrond uit beton kan een kastig karwei zijn:

Lijmen, egalisatie, residuen alom zijn soms erg moelijk om de te verwijderen nadat men een tapijt, lino of vinyl van de vloer heeft verwijderd. Eerst dacht men snel weer verder te kunnen met de nieuwe vloer.

Er bestaan dan ook diverse methodes voor het verwijderen van deze lijmresten, waarbij de mechanische methode veruit de minst milieu-belastende techniek is.

Eerder dan met chemische lijmoplossers en dergelijke het probleem te lijf te gaan, is het verstandiger om de resten trachten mechanisch te verwijderen. Deze resten zijn immers meestal erg taai en om ze chemisch te kunnen verzwakken heeft men eerder grote hoeveelheden oplosser/weekmaker nodig. Dit zal de afvalberg enkel maar groter maken en de gezondheid geen goed doen: prikkelende stoffen, geur en algemene overlast is dan ook vaak het gevolg.

Mechanische procedure:

Algemene aanpak:

1 Inspecteer de vloer grondig: type lijm, ondervloer, zijn er andere resten dan enkel de lijm: bv. resten rug van tapijt, egalines …

2:Bepaal het profiel / eindresultaat van het vloeroppervlak: wat gaat er na deze stap gebeuren? Rolcoating, gietvloer, overlaging …

Het gewenste profiel bepaalt mee de verwijderingsmethode omdat elke methode een eigen profiel kent en ook een risico op beschadiging van de ondergrond inhoudt.

3: Bepaal het proces: rekening houdend met het profiel en de lijmsoort en eventuele andere residuen dient het proces en de apparatuur bepaald te worden:

-Kogelstralen
-Schuren
-Frezen
-Schrapen
-Schaven

En binnen het proces de specifieke parameters waarmee gewerkt dient te worden.

4:Doe een teststuk

Voor verdere vragen / tips / adv ies: luc.nulens@masterss.be

Posted By: Luc Nulens @ 2:52:05 PM

TopShow All » » Welcome

Saturday, August 01, 2009

Hackers en Virussen

Onze excuses voor vorige berichten en discussies.

Maar we hebben gemerkt dat vooral China en Rusland blijkbaar erg geďnteresseerd waren in onze onderonsjes.

Wij zijn verre van computerspecialisten en zijn dus domweg slachtoffer geworden van malefide personen.

Geen erg !

We beginnen gewoon opnieuw. Nu wordt echter wel regelmatig een backup gemaakt van het zaakje.

Hetgeen U nog ziet van voor 01/08/2009 hebben we uit oude teksten terug gehaald.

Tot schrijfs,

 

Luc

Posted By: Luc Nulens @ 9:37:32 PM

TopShow All » Natuursteen » Slijpen en polijsten

Thursday, July 30, 2009

StoneMasters op de werkvloer

 

Wanneer wij het genoegen hebben uw natuursteen te behandelen, vragen wij U rekening te houden met onderstaande punten:

- Wij trachten de verkeersdrukte te mijden door vroeg te starten (vanaf 07u) of net later in de voormiddag.

-Wij verplaatsen ons dagelijks met bestelwagens of vertrekken vanuit een hotelletje bij U in de buurt. In ieder geval moeten wij ons verplaatsen en dit kost soms enige moeite in het verkeer. Maar als de planning staat, komen we ook ! Soms iets later, soms iets vroeger dan afgesproken.

-Gezien het ingrijpend karakter van onze werkzaamheden verzoeken wij U kleine, lichte maar kostbare voorwerpen zoveel mogelijk te verwijderen van de werkvloer.

-Eveneens kunnen wij nooit genoeg benadrukken dat houten plinten, deurkaders etc. waterdicht afgekit dienen te zijn tegen de vloer. Dit in verband met wateropname van deze elementen.

-Onze medewerkers dienen zware apparatuur in te zetten om uw vloer van een maximaal resultaat te garanderen. Gelieve de toegang tot de werkvloer dan ook zo vrij mogelijk te houden. Doen er zich wijzigingen voor in de toestand (bv. verharding tot het pand is opgebroken ...) tussen de inspectie en de daadwerkelijke utvoering, gelieve dit dan op voorhand te melden.

Naast de technische voorbereiding op onze locatie zullen we op uw pand ook alle schikkingen treffen ter bescherming van uw eigendommen:

-Tijdens de uitvoering kan U echt de indruk krijgen dat het volledig verkeerd gaat met uw kostbare vloer. Dit is normaal en is eigen aan het proces! U kan onze medewerkers daar gerust op aanspreken maar maak U vooral geen zorgen.

-Bij het einde der werken zullen onze medewerkers U vragen of U nog wensen cq. opmerkingen heeft. Gelieve deze duidelijk te ventileren op dit moment. Wij zijn immers nog op het werk aanwezig en komen graag aan uw wensen tegemoet.

Wij wensen U een prettige ervaring toe ...

Het StoneMasters Team

Posted By: Luc Nulens @ 5:33:31 PM

TopShow All » Concrete - Betonvloeren » Polijsten tot PFS/superfloor

Saturday, May 10, 2008

Duurzaamheid van 'diamant'-gepolijst beton

Duurzaamheid, lange levensduur, pracht en praal.

meer voordelen nodig?

Diamant gepolijst beton groeit gestaag in populariteit. Gezien de producten zijn verbeterd, de polijst systemen sneller geworden zijn en makkelijker om te installeren er algemeen betere resultaten worden geboekt, is deze afwerking van beton letterlijk een blijver!

De dagen van stoffende fabrieksvloeren, falende coatingvloeren en onattractieve naakte betonvloeren vervagen stilletjes aan. Met de inbedrijfsstelling van steeds betere polijstapparatuur, polijstdiamant en oppervlakteverharders van zeer hoge kwaliteit, en steeds meer ervaren operators op dit vlak wordt het moeilijk om de duurzaamheid van 'diamant'gepolijst beton te beconcurreren.

Om het in simpele bewoordingen te stellen, in 'diamant'gepolijst beton worden er laagjes afgeschaafd (geschuurd) waardoor er ofwel kleine zanddeeltjes (quartz) worden blootgelegd ofwel net grotere stenen die een beetje dieper in het oppervlak liggen. Deze gepolijste stenen of granulaten worden vervolgens de slijtlaag in het beton. Dat betekent dus ook dat je door steen heen zou moeten slijten voordat je door je top heen slijt.

De andere component die waargenomen wordt in het oppervlak, en die de gaten tussen de zichtbare stenen vult, is het cement. Industrie geteste en bewezen chemische oppervlakteverharders van hoge kwaliteit kunnen op het oppervlak toegepast worden gedurende de laatste polijstfases opdat dit cement gedensifieerd wordt en de hardheid van de omliggende stenen benadert.

Dit alles resulteert in één van de meest harde en slijtvaste afwerkingen in zowel decoratief als industrieel toegepast beton.

Meer weten?

Posted By: Luc Nulens @ 10:38:50 AM

TopShow All » Concrete - Betonvloeren » Nieuwe betonvloer: speciale aanpak

Tuesday, December 11, 2007

Nieuwe betonvloeren zonder instrooiing slijtlaag

Beton storten en vlinderen zonder instrooiing van een extra slijtlaag.

Fictie of terug naar af?

Reeds enkele keren hebben we in samenwerking met de verwerker en tevens polierbedrijf de afspraak gemaakt het beton zonder extra slijtlaag af te vlinderen.

Direct na het vlinderen wordt het oppervlak met plastic afgedekt om vervolgens na +/- 1 week te impregneren met InTelliSeal (MX) ten einde eveneens die verharding te krijgen die via het instrooien van een slijtlaag bekomen zou worden.

Naast deze verharding zijn er echter bijkomende voordelen:

- extra verdichting van het oppervlak

- beton is niet meer poreus

- geen gebruik van curing, waardoor ook minder kleurverschillen en achteraf ook geen curing meer te verwijderen.

Bel voor meer details of schrijf gelijk uw kritiek op deze aanpak neer!

Met vriendelijke groet,

Luc Nulens

Posted By: Luc Nulens @ 1:50:13 PM

TopShow All » Concrete - Betonvloeren » Polijsten tot PFS/superfloor

Tuesday, October 24, 2006

Conversie van een saai oppervlak naar PFS Superfloor

Beton in zijn “natuurlijke” toestand is een poreus produkt dat vatbaar is voor uitbloeiing, barst- en stofvorming: en het geeft geen esthetisch mooie finish en ook reiniging gaat niet altijd van een leien dak. Dat is waarom ConcreteMasters een technologie, maar ook een kunstvorm, ontwikkeld heeft, die gestoeld is op de omvorming van een betonoppervlak van zijnde saai, vervelend en poreus naar een afwerking met sterkte, lange levensduur, groot onderhoudsgemak en ook nog leuk om te zien. Dus eerder dan continu de betonvloer te moeten afdekken met coatings, verven... en de inherente problemen trachten te verbergen, waarbij jammer genoeg net ook weer nieuwe ontstaan, creëren onze getrainde medewerkers een vloeroppervlak dat beantwoord aan uw lange termijn verwachtingen. Door het gebruik van een gepatenteerd proces van diamantschuren en polijsten, in samenwerking met een speciaal geformuleerd chemisch proces, kunnen alle zogenaamde behoeften aan toplagen vermeden worden. Kijk naar de ware kosten van het product dat U kiest en PFS' zal in het algemeen uw meest kost-efficiënte keuze zijn. Op de korte of de lange termijn, wij leveren U het best!

Posted By: Luc Nulens @ 10:19:14 PM

Top


Records 1 to 6 of 6

« Go Back