Show All » Natuursteen » Slijpen en polijsten

Thursday, July 30, 2009

StoneMasters op de werkvloer

 

Wanneer wij het genoegen hebben uw natuursteen te behandelen, vragen wij U rekening te houden met onderstaande punten:

- Wij trachten de verkeersdrukte te mijden door vroeg te starten (vanaf 07u) of net later in de voormiddag.

-Wij verplaatsen ons dagelijks met bestelwagens of vertrekken vanuit een hotelletje bij U in de buurt. In ieder geval moeten wij ons verplaatsen en dit kost soms enige moeite in het verkeer. Maar als de planning staat, komen we ook ! Soms iets later, soms iets vroeger dan afgesproken.

-Gezien het ingrijpend karakter van onze werkzaamheden verzoeken wij U kleine, lichte maar kostbare voorwerpen zoveel mogelijk te verwijderen van de werkvloer.

-Eveneens kunnen wij nooit genoeg benadrukken dat houten plinten, deurkaders etc. waterdicht afgekit dienen te zijn tegen de vloer. Dit in verband met wateropname van deze elementen.

-Onze medewerkers dienen zware apparatuur in te zetten om uw vloer van een maximaal resultaat te garanderen. Gelieve de toegang tot de werkvloer dan ook zo vrij mogelijk te houden. Doen er zich wijzigingen voor in de toestand (bv. verharding tot het pand is opgebroken ...) tussen de inspectie en de daadwerkelijke utvoering, gelieve dit dan op voorhand te melden.

Naast de technische voorbereiding op onze locatie zullen we op uw pand ook alle schikkingen treffen ter bescherming van uw eigendommen:

-Tijdens de uitvoering kan U echt de indruk krijgen dat het volledig verkeerd gaat met uw kostbare vloer. Dit is normaal en is eigen aan het proces! U kan onze medewerkers daar gerust op aanspreken maar maak U vooral geen zorgen.

-Bij het einde der werken zullen onze medewerkers U vragen of U nog wensen cq. opmerkingen heeft. Gelieve deze duidelijk te ventileren op dit moment. Wij zijn immers nog op het werk aanwezig en komen graag aan uw wensen tegemoet.

Wij wensen U een prettige ervaring toe ...

Het StoneMasters Team

Posted By: Luc Nulens @ 5:33:31 PM

Top


« Go Back

Post Comments

Use the form below to post your comments.
*Your Email Address:
*Your Full Name:
*Message:
(*required)