Architect, ingenieurs- of studiebureau?

Specificatie in ontwerpfase

Algemeen

Als ontwerper bent U vooral geĂ¯nteresseerd in design, produkteigenschappen en preventie. M.a.w. wat is nu een degelijk advies, zowel op de korte, middellange als de lange termijn.

Wij bieden U via onderstaande links een directe toegang tot het documentcenter van deze site. Van bepaalde delen weten we graag dat U er als ontwerper mee omspringt en vragen we dan ook een toegangscode. U kan die op eenvoudig verzoek krijgen.

| En zij kunnen het weten Dhr. André Chys | Betonveredeling: Pfiser te Puurs |

Getuigenissen ...


Nieuwe toepassingen


Voor uw eigen tijdswinst hebben wij enkele zeer belangrijke paginas reeds voor U samengebracht in een kort overzicht. Wij zouden het natuurlijk op prijs stellen mocht U meer van onze informatie consumeren. Veel succes.