Millimeter nauwkeurig door lasersturing/geleiding

Vlakheid en afschot

We kregen regelmatig van opdrachtgevers de vraag of we een vloer een optimale vlakheid konden geven

Bijvoorbeeld voor atletiekbanen waar elke hobbel de prestaties van de lopers negatief kan beïnvloeden. Maar ook bij sporthallen, parkeerdekken, hellingbanen of buitenopslag komt het vaak voor dat een vloer niet de gewenste tolerantie haalt. In de uitvoering van ons werk werden we vervolgens gehinderd omdat aangebrachte markeringen tijdens het schuren verdwenen, of dat we ons dienden te behelpen met de informatie van de opdrachtgever, die we op papier kregen toegespeeld, maar vaak de precisie van de situatie per cm miste, waardoor ons werk erg werd bemoeilijkt.


Eigen ontwikkeling

Dit heeft ons ertoe geleid om zelf te gaan werken aan de ontwikkeling van een nauwgezet en secuur meetsysteem, dat vervolgens geïntegreerdkon worden in het bestaande machinepark. De oplossing werd gevonden in de landmeettechniek. Het Total Station Systeem, een driedimensionaal lasergestuurd meetsysteem dat exact op de mm secuur de situatie van de vloer en het verval aangeeft. Een techniek die in de weg- en waterbouw al vele jaren opgang maakt, maar bij het toepassen van vloerbewerkingstechnieken nog volledig onbekend is.

Met deze 2D en 3D-lasertechniek is ConcreteMasters in staat om elke vloer tot op de mm nauwkeurig te meten, zowel als het gaat om de vlakheid van een vloer als om het afschot van een vloer of hellingbaan. Na opdracht wordt het niveau van een vloer volledig ingemeten en worden deze gegevens verwerkt in de computer, waarna deze gegevens als rapport of in 3d op tekening kunnen worden afgedrukt. In overleg met de opdrachtgever kunnen de meetgegevens worden gecorrigeerd en in de computer van de machine worden uitgelezen die vervolgens perfect haar werk doet en op de mm secuur schaaft, freest of schuurt. De machinist op het werk hoeft vervolgens alleen nog maar controle uit te voeren over een juist verloop.


Dragers van de lasergestuurde gereedschappen

Door het gebruik van hybride voertuigen, zowel diesel als electrisch aangedreven kan er zowel binnen als buiten gewerkt worden.

laserguided toolcarrier

laserguided toolcarrier

laserguided toolcarrierLasergeleide gereedschappen

Frezen, schaven en schuren tot op de mm. nauwkeurig

lasergeleid frezen

lasergeleid schaven

lasergeleid schuren


Speciale software en rapportage

Specifieke software die alle landmeetkundige basisgegevens kan importeren of exporteren

Op basis van bestaande tekeningen of fotos wordt de situatie ter laatse ingemeten. Hiervan krijgt de opdrachtgever een digitale rapportage. Op basis van de specificaties wordt een virtueel of digitaal nieuwe situatie gecreëerd. Deze wordt naar de apparatuur uitgelezen. De machinist beweegt zich over het terrein en de apparatuur past zich naar gelang de geleiding door laser of total station aan. De virtueel situatie is nu werkelijkheid geworden. Deze situatie kan met alle mogelijke middelen nagemeten worden.

Eigen ontwikkelde software voor correctie naar normering of eigen specificatie

Inmeten van een oppervlak kan erg veel meetgegevens opleveren die door het menselijke brein niet meer bevat kunnen worden. Hiervoor hebben wij in samenwerking met een specialist eigen software ontwikkeld om meetgegevens te corrigeren naar de gewenste vlakheidsnorm of eender welke specifikatie.