Beton - verwijderen van curing compound (membraam)

Curing, wat is dat en waarvoor dient het?

"Curing" is een engelse benaming voor het pakket aan beschermende maatregelen die ervoor zorg moeten dragen dat binnen en aan de top van de verse betonmassa een juiste temperatuur en vochtinhoud wordt behouden tijdens het hydratatieproces.

Hydratatie is de chemische reactie van water met cementachtige materialen terwijl het beton hardt en sterkte ontwikkelt. (Dus zonder voldoende water, geen goede hydratatie! Wist U dat beton zelfs onder water uithardt?)

Zolang als er niet-gehydrateerd cement, water en gunstige temperaturen aanwezig zijn, zal beton verder hydrateren en aan sterkte winnen.

| 07.11.2006 | Lees meer |


Waarom beton onderworpen dient te worden aan voldoende beschermende maatregelen is dus duidelijk: behoud van vocht en temperatuur.

Labotesten en ook goed vakmanschap leren dat wanneer beton niet goed gecured wordt, het meer dan 50% van de potentiële sterkte kan verliezen tov. de situatie waarin het wel goed zou gebeuren.

  • Beton geplaatst in hoge temperaturen zal snel een vroege sterkte bereiken, maar de latere sterktetoename zal eerder beperkt zijn.
  • Beton geplaatst in lage temperaturen zal meer tijd nodig hebben om een eerste sterkte te bereiken.
  • Via een goede curing ontwikkelt zich betere oppervlaktehardheid en dichtheid, hetgeen algemeen zeer duurzaamheidsverhogend is en het onderhoudsgemak bevordert.
  • Oppervlakken die men te vroeg laat uitdrogen zullen een zwak oppervlak hebben met een resulterende slechte weerstand aan belasting en slijtage. Juiste curing kan barsten, stoffen en porositeit beperken.

| En zij kunnen het weten Dhr. André Chys | Betonveredeling: Pfiser te Puurs | Getuigenis ...Visie van ConcreteMasters: Ver-edelen van nieuwe, vers gestorte betonvloeren, via het optimaliseren van de curing.

Vandaag de dag worden er steeds meer eisen gesteld aan een betonvloer. Of dit nu een eerder ruw en anti-slip oppervlak of een geburnishte monolithische betonvloer is, sterkte en langdurig gebruiksgemak staan voorop. Anderzijds wordt er steeds sneller gebouwd en worden ruimten ingericht en in gebruik genomen voordat chemische processen zich kunnen voltooien. Hierdoor kunnen in gebruik genomen ruimten nog moeilijk globaal behandeld worden zonder buitensporige of onvoorziene kosten om curing compounds te verwijderen en andere beschermende of reeds herstellende maatregelen te nemen.

Curing: Curing is het proces dat het juiste vochtigheidsniveau in beton behoudt na plaatsing en afwerking ervan. Curing is net die ene belangrijke variabele die porositeit, kwaliteit en de ultieme sterkte eigenschappen van beton beïnvloedt. In de wetenschap spreekt men van curende fases gaande van de eerste 2-3 dagen, over een week, tot een 30-tal dagen.

Verbeteren van het natte curing-proces:

Alhoewel een volgehouden en goede nat-curing beton oplevert dat in alle aspecten superieur is tov. beton aan de lucht gedroogd, toch kan een volgehouden natte curing niet het beton opleveren dat volledig weerstaat aan watertransmissie doorheen de capillariteiten. Tijdens de hydratatie ontstaat een onderling met elkaar verbonden systeem van kanaaltjes. Langzame en geleidelijke, natte curing is de meest belangrijke factor in het produceren van hoogwaardig beton met een hoge sterkte en een lage porositeit. Zonder een verbetering aan dit proces kan er gewoonweg geen beton gevormd waarbij deze capillairen tot vrijwel 0 herleid worden.

Onze oplossing InTelliSeal (Mx) is gebruiksklaar, niet-toxisch, kleur en geurloos met specifieke ontwikkelde en samengestelde componenten, een complexe katalytische stof en actieve enzymen. Deze complexe waterige silicaten reageren op een tijdsgebonden wijze, afhankelijk van hun specifieke applicatie voorafgaand aan, tijdens en of na de hydratatie met de calcium hydroxides en bij-produkten van de hydratatie om uiteindelijk bijkomend cementachtig materiaal te vormen om oa. deze kanaaltjes te vullen/stoppen. Deze conversie van alle beschikbare calcium hydroxides (vrije kalk) in onoplosbare tri-calcium silicaten stopt mogelijke uitbloeiing. Tijdens deze reactieve periode zal het gecontroleerde verlies aan vocht het beton vochtig blijven ‘curen’. Het bijkomend cementachtig materiaal zal van nature en vanuit zichzelf een beton / een portland cementgebaseerde applicatie creëren met een veel hogere densiteit en oppervlakte hardheid, een drastische toename in hechting, buig-, trek- en druksterkte terwijl er bijna geen capillariteiten overblijven.