Soorten en afwerkingen van natuursteen

Dossier: Soorten natuursteen

Eigenschappen natuursteen

Duurzaam

Oerkrachten vormden magma om tot een vaste aardkorst. Sommige gesteenten bleven hierbij op grote diepte steken, andere kwamen aan de oppervlakte en nog andere werden als gebergten naar buiten geperst. En alsof dat nog niet genoeg was, volgden miljoenen jaren van vorming. Een grondstof die dat allemaal heeft meegemaakt,, kunnen we niet in een mensenleven verslijten.


Stijlvol

Sommige materialen hebben nu éénmaal meer cachet dan andere. Natuursteen is hier het mooiste voorbeeld van. Doorheen de loop der eeuwen was natuursteen het materiaal bij uitstek voor kastelen, paleizen, heiligdommen en kathedralen. Natuursteen droeg de grandeur van volkeren en beschavingen uit. Ook vandaag nog vallen uw smaak, stijl en verfijning af te lezen in uw keuze voor natuursteen


Eigentijds

Laat leeftijd u niet misleiden, natuursteen is en blijft een tijdloos en actueel bouwmateriaal. De grootste architecten willen vaak van niets anders weten. Natuursteen is ‘echt’ en dat past perfect in de hedendaagse levensstijl


Uniek

Nuances in kleur en structuur zorgen ervoor dat geen twee stenen of tegels identiek zijn. Hoezeer andere vloerbekledingen deze natuurlijke eigenschappen proberen na te bootsen, ze zullen er nooit helemaal in slagen. Mensenhanden en machines kunnen niet wat de natuur vermag.


Betaalbaar

Door een steeds ruimere keuze, is er voor elk budget een oplossing. En zelfs al lijkt natuursteen in verhouding nog iets duurder, dan nog valt de prijs/kwaliteitsverhouding over een lange periode in haar voordeel uit.


Gemakkelijk

De juiste materiaalkeuze in functie van de toepassing gecombineerd met een aangepast onderhoud, garandeert u een levenslange tevredenheid.


Gevarieerd

Leisteen, kalksteen, zandsteen, marmer, porfier, graniet, blauwe hardsteen … er zijn zoveel soorten natuursteen dat ze talloze oplossingen bieden voor binnen én buiten. Natuursteen is geschikt voor elke ruimte in huis. Ook buiten staat natuursteen voor mooie en duurzame oplossingen voor opritten, terrassen, tuinpaden en zwembaden. Variatie betekent ook dat natuursteen verschillende toepassingsgebieden heeft: keuken- en lavabotabletten, trappen, gevels, wandbekleding. Kortom op natuursteen geraak je nooit uitgekeken.


Wetenschappelijke en commerciële verdeling

Benaming

De commerciële benaming kan totaal verschillen van de wetenschappelijke benaming of onderverdeling. Dikwijls is de commerciële benaming niet meer gebaseerd op vorming, textuur en mineralogie, maar verdeelt men natuurstenen onder in enkele grote groepen zoals marmers, granieten,… die soms niets te maken hebben met de wetenschappelijke benaming marmer en graniet. Daardoor is bij de commerciële benaming dikwijls de directe relatie tussen de naam en de eigenschappen van de steen verdwenen. De commerciële term marmer duidt op alle kalkhoudende natuurstenen die gepolijst kunnen worden, maar in deze groep zitten dus zowel de echte marmers volgens de wetenschappelijke onderverdeling (metamorfe kalkhoudende gesteenten) als bepaalde kalkstenen (sedimentaire gesteenten). Hetzelfde met de commerciële term granieten, die zowel slaat op harde en gepolijste gesteenten van magmatische als van metamorfe oorsprong.


Oppervlakteafwerkingen

Algemeen

De oppervlaktebewerkingen beïnvloeden in grote mate het uiteindelijke uitzicht van de steen. Zo kan de kleur van het oppervlak van een natuursteen sterk verschillen bij een specifieke afwerking. Het polijsten bijvoorbeeld zal over het algemeen de kleuren intenser en donkerder maken, terwijl vlammen meestal een verzachten van het kleurpalet veroorzaakt. De keuze van een oppervlaktebewerking hangt sterk af van de aard van het materiaal en van het beoogde gebruik ervan. Zo kunnen sommige afwerkingen niet worden uitgevoerd op alle granietsoorten (bijvoorbeeld fijn gefrijnd) en andere niet op alle kalkstenen (bijvoorbeeld gepolijst). Hieronder vindt u een overzicht van de meest voorkomende oppervlakteafwerkingen terug.


Gepolijst

Het oppervlak is weerkaatsend met hoge glans. Aders, witte vlekken, aard en structuur van fossielen worden duidelijk. Ook kleuren worden versterkt.


Verzoet of gezoet

Het oppervlak vertoont een kleine, lichte weerspiegeling en is effen en mat. Er zijn bijna geen zichtbare groeven aanwezig. In ruimtes waar water op de vloer slipgevaar geeft (badkamer) verkiest men verzoete oppervlakken boven gepolijste oppervlakken. Ook in druk belopen ruimtes kiest men vaak voor een verzoete afwerking voor de vloertegels.


Geschuurd

Deze bewerking verwijdert zaagmarkeringen en resulteert in een effen oppervlak met fijne (zichtbare tot weinig merkbare) cirkelvorminge streepjes.


Gevlamd

Een vlam wordt onder een hoek van 45° op de plaat gericht. De thermische schok veroorzaakt het wegspringen van de oppervlakkige korrels, wat de specifieke ruwe textuur teweegbrengt. Een gevlamd oppervlak wordt meestal buiten gebruikt. Vooral de hardere soorten natuursteen worden gevlamd.


Gehamerd

Een mechanische hamer slaat op de platen en laat putjes achter op het oppervlak. Het uitzicht van de bewerkte plaat varieert met de grootte van de hamer en het aantal punten op de hamer. Deze afwerking is vooral geschikt voor buitentoepassingen.


Gezandstraald

Het oppervlak wordt onder hoge druk bestoven met fijne abrasieve korreltjes, en krijgt hierdoor een ruw maar fijn gekorreld uitzicht. Deze afwerking is vooral geschikt voor buitentoepassingen


Geborsteld

Er bestaan op de markt verschillende soorten „geborstelde“ oppervlakken. Hierbij wordt een oorspronkelijk oppervlak (gevlamd, gezandstraald, verzoet, geschuurd,...) zachter gemaakt met behulp van abrasieve borstels onder hoge druk, en komen de kleuren van de natuursteen weer beter tot hun recht. Het oppervlak heeft een licht ruw uitzicht, afhankelijk van de oorspronkelijke oppervlakte-afwerking.


Uit de besproken bewerkingen kan niet naar willekeur worden gekozen. Soms is een bewerking niet of nauwelijks uitvoerbaar op bepaalde steensoorten. Sommige marmers kunnen niet worden gehamerd, omdat ze te zacht zijn en te veel losnervige breekbare aders kunnen bezitten, waardoor ze kunnen breken. In andere gevallen zijn sommige bewerkingen zinloos, omdat het decoratieve effect van de steen verloren gaat. Een groot gedeelte van de bouwelementen in natuursteen kan worden gepolijst. Denken we maar aan gevelbekledingen in de steden en het gebruik van steen in gebouwen als vloer, als keuken- en badkamerafwerking. Gepolijste afwerkingen bieden het voordeel dat de duurzaamheid tegen de atmosferische omstandigheden groter is (geringere vervuiling, organismen hechten moeilijker aan het oppervlak). Daarentegen kan bij vloerbedekking de gepolijste afwerking snel afgelopen worden (slijtage van de polijsting door beloping).