Impregnering, sealen, bescherming

Moet mijn steen hoe dan ook beschermd worden? (beschermen, impregneren, sealen)

Hierover bestaat er reeds lang de nodige controverse. Sommige groothandelaars, plaatsers en andere kenners beweren van niet. Over ieders standpunten is wel wat te zeggen. Echter wanneer U het niet doet, en U krijgt vlekken of een versnelde slijtage, dan blijkt dat men ongelijk had. En U? U blijft achter met de schade en het ongemak. Wij adviseren U dat risico niet te nemen. Natuursteen is een elegant produkt, geeft de nodige uitstraling en blijk van klasse. Vindt U het dan een overbodige luxe deze investering te beschermen?

| En zij kunnen het weten Dhr. Stefan Vanheeswijck - DBV Architecten | Natuursteenbehandelingen: Janssen Farmaceutica | Getuigenis ...

Jammer genoeg is nieuwe natuursteen ruw en onbeschermd. Vlekken en veel verkeer zijn daarom de vijanden bij uitstek. Enkel een goede bescherming kan helpen. Het onderhouden van natuursteen is een delicate zaak. Wie verkeerd tewerk gaat, richt vaak veel schade aan.


Motivatie tot bescherming


Het impregneren van natuursteen oppervlakken is aangewezen. De frequentie waarmee dit dient te gebeuren is afhankelijk van een aantal factoren. Impregneermiddelen beschermen de steen van binnenuit door in de poriën van de steen te dringen en zich daar vast te hechten. Ze verhinderen dat vervuilende stoffen door de steen geabsorbeerd worden. Waar deze middelen enerzijds het indringen van vloeibare stoffen verhindert, worden de ademende eigenschappen van binnenuit naar buiten toe niet belemmerd, en zal er geen druk worden opgebouwd in de steenstructuur. Beide eigenschappen hebben daardoor tevens een positieve invloed op de erosie van het oppervlak. Het impregneren wordt daarom gerekend bij het preventief onderhoud van uw kostbare vloeren.

Vergemakkelijken van het onderhoud:


Impregneermiddelen zijn ontwikkeld om in de steen in te dringen, en dit onder het oppervlak, waar vaste stoffen in de poriën worden afgezet. Op deze wijze wordt het indringen van water, vetten en olie verhinderd. Het verdichtende effect vereenvoudigt het schoonmaken van het oppervlak en vermindert de kans op onherstelbare vlekken waardoor de resulterende onderhoudsbesparing over termijn meer opbrengt dan alleen de kosten van het impregneren.

Keuze van sealer


Alle natuursteenoppervlakken dienen ‘gesealed’ te worden. Vele factoren dienen echter in aanmerking genomen te worden in het selecteren van het juiste systeem.

Bepalende factoren
 • Type steen
 • Absorptie-coëfficient. Hoe hoger de coëfficient, des te moeilijk de bescherming, echter hoe groter de voordelen van de applicatie zelf.
 • Afwerking van de steen: gezaagd, geschuurd, verzoet, gepolijst... Een gepolijst oppervlak is minder poreus en dus beter bestand van zichzelf
 • Locatie van de steen: waar is de steen geplaatst en waaraan is hij onderhevig.
 • Huidig onderhoud.

Hoe de absorptie testen?

Dit kan via een eenvoudige test die u makkelijk zelf kan uitvoeren

Laat enkele druppels water voorzichtig op de oppervlak vallen en kijk toe hoe lang het duurt voordat het water in het oppervlak gedrongen is

 • < 1 minuut ==> zeer poreus
 • Minder dan 3-4 minuten ==> poreus
 • Indien langer dan 4 minuten => licht poreus

Wist U dat onbeschermde graniet meestal meer poreus is dan een gepolijste marmer?

Soorten bescherming

Honderden produkten zijn er over de jaren heen in de markt gezet. Het is dan ook moeilijk de juiste keuze te maken. StoneMasters staat U hierin met al de praktijkervaring bij. Gelukkig zijn al deze middelen in een 2-tal hoofdgroepen te verdelen

 • Coatings: leggen een laagje op het oppervlak dat dient om te voorkomen dat water, olie of vervuiling in het oppervlak dringt
 • - Zelfopofferende coatings: deze moeten periodiek gestript worden en weer aangebracht. let op: deze moeten dampdoorlatend zijn!
  - Permanente coatings: polyurethaan, epoxy ... niet aangewezen voor natuursteen!
 • Impregneringen of indringende sealers: deze middelen zijn bedoeld om in het oppervlak te dringen en onderlaags vaste bestanddelen af te zetten of individuele mineralen te coaten onder het steenoppervlak. De indringing van water, olie en vervuilig wordt hierdoor beperkt. Zij kunnen zowel water als solvent gedragen zijn en kunnen siliconen, silanen, siloxanen of hun derivaten
Bescherming tegen?

Zowel coatings als impregneringen zijn sterk verschillend. Het handelt zich dan vooral over de mate waarin ze beschermen tegen indringing van water of olie StoneMasters gebruikt en adviseert middelen die beschemen tegen beide bedreigingen!

 • Waterafstotend (hydrofoob)
 • Olieafstotend (Oleofoob): een oleofobe impregnator is altijd ook hydrofoob!

StoneMasters zal eerder geneigd zijn U een impregnering te adviseren dan een coating. Echter bij bepaalde verouderde gesteenten en ook afwerkingen met reliëf in het oppervlak die baat hebben bij een beetje weliswaar kunstmatige glans wordt er gewerkt via dampdoorlatende en oppervlakteverhardende coatings